Menu Đóng

Bảo hiểm du lịch quốc tế

Bảo Hiểm Sài Gòn: 0903107360

Tư vấn và cấp bảo hiểm du lịch quốc tế. Sản phẩm bảo hiểm mang tính bắt buộc khi làm thủ tục xin Visa đi du lịch quốc tế. (đặc biệt là sang các nước Châu Âu). Bảo hiểm bảo vệ toàn diện, đầy đủ các quyền lợi theo yêu cầu của Đại sứ quán. Dịch vụ tận nơi miễn phí, thủ tục trong 1h, nhanh chóng đơn giản và thuận lợi cho mọi đối tượng khách hàng.

Quyền lợi bảo hiểm

1. Chi phí y tế:

 • Trợ cứu y tế và hỗ trợ du lịch
 • Dịch vụ hỗ trợ du lịch
 • Vận chuyển khẩn cấp
 • Hồi hương
 • Bảo lãnh thanh toán viện phí
 • Chi phí ăn ở đi lại bổ sung
 • Chi phí cho thân nhân đi thăm
 • Đưa trẻ em hồi hương
 • Vận chuyển hài cốt và mai táng

2. Tai nạn cá nhân

 • Trợ cấp tiền mặt khi nằm viện
 • Hỗ trợ chi phí học hành của trẻ em
 • Hành lý bị trì hoãn
 • Mất giấy tờ thông hành
 • Cắt ngắn hay huỷ bỏ chuyến đi
 • Chuyến đi bị trì hoãn
3. Đối tượng bảo hiểm:
 • Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 06 tuần tuổi đến 80 tuổi (tính theo sinh nhật gần nhất)
 • Trẻ em dưới 10 tuổi chỉ nhận bảo hiểm với điều kiện phải tham gia bảo hiểm cùng Hợp đồng với Bố và/hoặc Mẹ, và Số tiền bảo hiểm bải bằng hoặc thấp hơn số tiền bảo hiểm của Bố và/hoặc Mẹ
Loading...
Facebook Messenger for Wordpress