Menu Đóng

Bảo hiểm du lịch trong nước

Bảo hiểm cho người đi du lịch nội địa trong nước Việt Nam trước các rủi ro có thể xảy ra như tử vong do tai nạn hay bệnh tật, thương tật vĩnh viễn do tai nạn, ốm đau, nằm viện, phẫu thuật, …

Bảo hiểm này cũng sẽ chi trả chi phí điều trị y tế nội trú, tiền phòng, tiền ăn uống phát sinh (quyền lợi Chi phí y tế cấp cứu chọn thêm) do bị bệnh hoặc thương tích do tai nạn trong thời gian được bảo hiểm.

ây là loại hình bảo hiểm rất thích hợp cho các nhóm bạn, gia đình đi du lịch vào các ngày nghỉ cuối tuần. Chỉ cần nhóm từ 5 người trở lên là bạn có thể mua bảo hiểm.

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

 • Chết thương tật thân thể do tai nạn.
 • Chết ốm đau bệnh tật bất ngờ trong thời gian bản hiểm.
 • Chết hoặc thương tật thân thể của Người được bảo hiểm do hành động cứu người, cứu tài sản của nhàn nước , của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM

Ví dụ: Khách hàng tham gia bảo hiểm du lịch trong nước với số tiền bồi thường là 100.000.000đ. Đi trong vòng 2 ngày, có 100 người đi.

 • Phí bảo hiểm = 100.000.000 x 0.015% = 15.000đ/ngày\
 • Tồng phí bảo hiểm = 15.000 x 100 x 2 = 3.000.000đ

THỦ TỤC BỒI THƯỜNG

Khi yêu cầu Bảo hiểm sài Gòn trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc đại diện Người được bảo hiểm phải hoặc Người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm cần phải gửi cho

Bảo hiểm sài Gòn các chứng từ sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi hoặc chết, nhưng không quá 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn:

 • Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm
 • Hợp đồng/chứng nhận bảo hiểm và bản sao (trích) danh sách Người được bảo hiểm hoặc vé vào cửa có bảo hiểm
 • Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan du lịch, chính quyền địa phương hoặc Công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn
 • Xác nhận điều trị của cơ quan y tế (giấy ra vào viện, phiếu điều trị và các giấy tờ liên quan đến việc điều trị tai nạn)
 • Giấy chứng tử và xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp chết)
 • Trường hợp Người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm phải có giấy ủy quyền hợp pháp
Loading...
Facebook Messenger for Wordpress