Menu Đóng

Bảo hiểm tai nạn con người

Bảo hiểm PVI chỉ nhận bảo hiểm tai nạn cho mọi công dân Việt Nam từ 16 đến 70 tuổi và người nước ngoài đang học tập, làm việc, công tác tại Việt Nam, trừ các đối tượng sau:

  • Những người đang bị bệnh thần kinh;
  • Những người đang bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên
  • Phạm vi lãnh thổ: Việt Nam
Loading...
Facebook Messenger for Wordpress