Menu Đóng

Chăm sóc sức khỏe toàn diện

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

  • Người được bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 01 đến 60 tuổi (tính theo lần sinh nhật gần nhất).
  • Trẻ em dưới 10 tuổi chỉ được nhận bảo hiểm với điều kiện phải tham gia bảo hiểm cùng Hợp đồng với Bố và/hoặc Mẹ, và Số tiển bảo hiểm phải bằng hoặc thấp hơn Số tiền bảo hiểm của Bố và/hoặc Mẹ
  • Bảo hiểm PVI không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sau:
    + Người đang bị bệnh tâm thần, bệnh phong, ung thư
    + Người bị tàn tật hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên
    +Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật.

ĐỒNG CHI TRẢ

Đối với trẻ em dưới 10 tuổi quyền lợi điều trị ngoại trú áp dụng tỷ lệ đồng chi trả 30/70:
(Người được bảo hiểm 30%, Bảo hiểm PVI chi trả 70%) khi điều trị nội trú tại tất cả cơ sở y tế, trừ Bệnh viện công lập nhưng không bao gồm khoa quốc tế tại Bệnh viện công lập

THỜI GIAN CHỜ

– Tai nạn không áp dụng.
– 30 ngày đối với ốm đau, bệnh tật thông thường.
– 365 ngày đối với xảy thai, nạo thai theo chỉ định của bác sỹ.
– 365 ngày đối với sinh con.
– 730 ngày đối với bệnh đặc biệt, bệnh mãn tính, bệnh có sẵn

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress